Karigi VP

Blog asida yaoriba post/image khudingmak Poknapham paocheda Thangja khuding-gi phongba Vox Populi—Awoiba Amasoong Oidaba dagi loukhatchabani. Copyright khudingmak paoche asigini.

Karigumba post/image sing asi sijininglabadi paoche asidagi hanna ayaba loubiyu.

Published with prior permission from Poknapham (http://www.poknapham.in)Popular Posts

Image

“Eegi Pal”